Klasse 1a - Nalaklasse

Klasse 1b - Bienenklasse

Klasse 2a - Giraffenklasse

Klasse 2b - Bärenklasse

Klasse 3a - Rabenklasse

Klasse 3b - Eulenklasse

Klasse 4a - Fuchsklasse

Klasse 4b - Fledermausklasse